Services
Shadow

Distributeur

Lotusline logo

Dealer

EV logo Camco logo Audio Technica logo PMC logo Klipsch logo Cary Audio logo

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het is te gemakkelijk om te zeggen dat wij heel veel voor onze klanten willen doen. Hieronder treft u een overzicht aan van diverse diensten die wij onze klant kunnen bieden.

  • Gedegen verkoopproces:
    Zowel onze klant als wijzelf zijn gebaat bij het juist in kaart brengen van de behoefte.
    Vanuit onze visie is een verkoop pas geslaagd als de klant ook tevreden is.
  • Akoestische simulaties
    Om tot optimale systeemprestaties te komen en inzicht te krijgen in de akoestische     eigenschappen van de betreffende ruimte, biedt een akoestische simulatie de oplossing.
  • CAD-tekeningen
    Als ondersteuning kunnen wij onze klant van technische tekeningen voorzien.
  • Projectbegeleiding
    Projecten kunnen erg complex en onoverzichtelijk worden. Wij bieden de klant de     mogelijkheid tot begeleiding aan, zodat u zeker bent van een juist eindresultaat.
  • Systeeminstallatie
    Buiten de verkoop van onze producten, bieden wij ook aan de installatie bij ons onder te     brengen. Heeft u een eigen installateur, dan bieden wij uw installateur de mogelijkheid     tot samenwerking.
  • Trainingen en seminars
    Om tot een optimaal gebruik van de bij ons verschafte apparatuur te komen, bieden wij     trainingen en seminars aan.
  • Lease- en huurovereenkomsten
    De aanschaf van professionele audio installaties kunnen misschien wat hoger uitvallen     dan gebudgeteerd. Om de klant te helpen bestaat er een mogelijkheid tot het sluiten van     een huurovereenkomst of bemiddelen wij indien gewenst bij het afsluiten van een lease-     overeenkomst via een gespecialiseerde kredietverstrekker.
  • Onderhoudscontracten
    Wij bieden onderhoudscontracten aan, zodat de klant verzekerd is van juist onderhoud.     Achterstallig of niet vakkundig onderhoud, zal tot een kortere levensduur leiden.
  • Service, support en after sales
    Zowel onderhoudscontracten als incidentele reparaties op locatie behoren tot onze     diensten. Onze klant kan rekenen op een goede technische ondersteuning als wel een     correcte behandeling van garantie claims.

Facebook logo Youtube logo